Nazad

Šesta śednica Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, 13.10.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

Dokumenta: