Nazad

118. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 30.10.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Zahtjev za saglasnost za izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora Finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore;
  2. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg akcionog plana Nacionalnog programa zaštite potrošača (NPZP) 2012-2015 za period jul 2014 – jun 2015;
  3. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2014. godinu;
  4. Finansijski izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2014. godinu;
  5. Inicijativa za pokretanje postupka za predlaganje Bankarskog ombudsmana.
  6. Tekuća pitanja.

Dokumenta: