Nazad

Nastavak 116. sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 06.11.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. - Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture, sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Terna Crna Gora DOO;

Dokumenta: