Nazad

107. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 05.11.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju:

    - amandman koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Halil Duković, Maida Bešlić, Jasmin Sutović i Radovan Obradović;
    - 2 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović;

  2. Upoznavanje članova Odbora sa Izvještajem sa kontrolnog saslušanja, održanog povodom tragičnog događaja u fabrici oružja „Tara“ u Mojkovcu;
  3. Razmatranje predloga zaključaka sa 105.sjednice Odbora.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 11.11.2015.
Broj akta: 28-2/15-3
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Dopuna Izvještaja o razmatranju Predloga zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 11.11.2015.
Broj akta: 28-2/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 05.11.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik