Nazad

121. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 23.11.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu, sa Izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu;
  2. Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2014 – oktobar 2015. godine i
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta: