Nazad

108. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 01.12.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Amandman na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji su podnijeli poslanik Zoran Jelić i poslanica Marta Šćepanović;
  2. Upoznavanje članova Odbora sa zahtjevom za sazivanje zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na kojoj bi se, shodno članu 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore, održalo konsultativno saslušanje na temu: „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“, koji su podnijeli poslanica Snežana Jonica i poslanik dr Radosav Nišavić;
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 03.12.2015.
Broj akta: 28-2/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 01.12.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik