Nazad

53. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 02.12.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu;
  2. Tekuća pitanja.

    - Usvajanje zapisnika sa 46, 47, 48, 49, 50. i 51. sjednice Odbora-

Dokumenta:

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore z 2016. godinu

Datum: 03.12.2015.
Broj akta: 33/15-5/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik sa śednice

Datum: 02.12.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik