Nazad

143. śednica Zakonodavnog odbora, 21.12.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike ,,Poljoprivreda i ruralni razvoj’’ (IPARD);
 4. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela ,,Kraljičina plaža’’ Budva;
 5. Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula’’, opština Herceg Novi;
 6. Predlog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Rudnika boksita AD Nikšić koji su, usljed stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju, koji su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović i Mladen Bojanić;
 7. Amandmani (3) na Predlog zakona o carinskoj službi, koje je podnio poslanik Goran Tuponja;
 8. Amandmani na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti:

  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić i Marta Šćepanović;
  - 1 amandman koji su podnijele poslanice: doc. dr Branka Bošnjak, prof. dr Jelisava Kalezić i dr Ljiljana Đurašković;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Emilo Labudović;
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Srđan Perić;
  - 3 amandmana koje su podnijeli poslanici: Srđan Perić i Goran Tuponja;
  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanici: Srđan Milić, dr Radosav Nišavić i Snežana Jonica;
  - 6 amandmana koje je podnio poslanik Srđan Milić;
  - 9 amandmana koje su podnijeli poslanici: Srđan Perić, Džavid Šabović, Branka Bošnjak i Radosav Nišavić;

 9. Amandmani na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju:

  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Halil Duković, Maida Bešlić, Jasmin Sutović i Radovan Obradović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;
  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Emilo Labudović;
  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici: Izet Bralić, Džavid Šabović i Draginja Vuksanović;
  - 7 amandmana koje je podnio poslanik Srđan Perić;
  - 8 amandmana koje su podnijeli poslanici Srđan Milić, dr Radosav Nišavić i Snežana Jonica i
  - 10 amandmana koje su podnijeli poslanici: Srđan Perić, Džavid Šabović, Branka Bošnjak i Radosav Nišavić.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (3) na Predlog zakona o carinskoj službi

Datum: 21.12.2015.
Broj akta: 29/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (38) na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 21.12.2015.
Broj akta: 28-2/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (28) na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 21.12.2015.
Broj akta: 28-2/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj