Nazad

126. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 28.12.2015.

Mjesto: Bijeli salon

Dnevni red:

 1. Dopuna Izvještaja Centralne banke Crne Gore o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure (EUR);
 2. Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu (na upoznavanje shodno članu 71 stav 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore);
 3. Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koje su podnijeli poslanici:

  - Damir Šehović (tri) (00-39/15-1/7)

 4. Razmatranje amandmana na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta Ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi, koji su podnijeli poslanici:

  - Predrag Sekulić i Marta Šćepanović (jedan) (00-72/15-45/4)

 5. Razmatranje amandmana na Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br.1 ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“, Budva, koji su podnijeli poslanici:

  - Darko Pajović, Srđan Perić, Azra Jasavić i Goran Tuponja (jedan) (00-72/15-46/4)

 6. Razmatranje amandmana (42) na Predlog zakona o energetici, koje su podniijeli poslanici:

  - Dritan Abazovć (15) (15-1/15-1/6)
  - Neven Gošović i Velizar Kaluđerović (24) (15-1/15-1/9)
  - Zoran Jelić, Marta Šćepanović i Veljko Zarubica (dva) (15-1/15-1/11)
  - Džavid Šabović i Draginja Vuksanović (jedan)(15-1/15-1/13)

 7. Razmatranje amandmana (36) na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu, koje su podnijeli poslanici:

  - Marta Šćepanovič i Zoran Jelić (jedan) (33/15-5/12)
  - Almer Kalač (jedan) (33/15-5/13)
  - Almer Kalač (jedan) (33/15-5/14)
  - Snežana Jonica i Melvudin Nuhodžić (jedan) (33/15-5/23)
  - Nik Gjeloshaj (jedan) (33/15-5/24)
  - Andrija Popović (jedan) (33/15-5/25)
  - Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Halil Duković,
  Maida Bešlić i Jasmin Sutović (jedan) (33/15-5/27)
  - Rešid Adrović, Saša Pešić, Melvudin Nuhodžić i Radovan Obradović (jedan) (33/15-5/28)
  - Džavid Šabović (dva) (33/15-5/29)
  - Maida Bešlić i Marta Šćepanović (jedan) (33/15-5/30)
  - Halil Duković, Ljerka Dragičević, Almer Kalač, Zoran Jelić,
  Azra Jasavić, Branka Tanasijević i Marta Šćepanović (jedan) (33/15-5/31)
  - Dritan Abazović (jedan) (33/15-5/32)
  - Džavid Šabović i Draginja Vuksanović (jedan) (33/15-5/33)
  - Izet Bralić (jedan) (33/15-5/34)
  - Jelisava Kalezić (jedan) (33/15-5/35)
  - Jelisava Kalezić (jedan) (33/15-5/36)
  - Jelisava Kalezić (jedan) (33/15-5/37)
  - Marta Šćepanović (jedan) (33/15-5/38)
  - Srđan Perić i Goran Tuponja (dva) (33/15-5/39)
  - Milutin Simović, Snežana Jonica, Suljo Mustafić, Goran Danilović,
  Draginja Vuksanović, Azra Jasavić, Ljerka Dragičević, Neven Gošović,
  Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Nik Gjeloshaj i Dritan Abazović (jedan) (33/15-5/40)
  - Azra Jasavić (jedan) (33/15-5/41)
  - Srđan Perić i Rešad Sijarić (jedan) (33/15-5/42)
  - Srđan Milić i Snežana Jonica (pet) (33/15-5/43)
  - Danijela Marković i Aleksandar Damjanović (jedan) (33/15-5/44)
  - Rifat Rastoder i Džavid Šabović (jedan) (33/15-5/45)
  - Damir Šehović (tri) (33/15-5/46)
  - Zoran Jelić (jedan) (33/15-5/47)
  - Melvudin Nuhodžić (jedan) (33/15-5/49)

 8. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o energetici

Datum: 29.12.2015.
Broj akta: 15-1/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu

Datum: 29.12.2015.
Broj akta: 33/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Datum: 28.12.2015.
Broj akta: 00-39/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu

Datum: 28.12.2015.
Broj akta: 33/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Amandmani Odbora na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu

Datum: 28.12.2015.
Broj akta: 33/15-5/
Vrsta dokumenta: Amandman

Zapisnik sa śednice

Datum: 28.12.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik