Nazad

Nastavak 126. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 29.12.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Izjašnjavanje o amandmanu na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta Ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi

  koji su podnijeli poslanici:

  - Predrag Sekulić i Marta Šćepanović (jedan) (00-72/15-45/4)

 2. Izjašnjavanje o amandmanu na Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br.1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“, Budva

  koji su podnijeli poslanici:

  - Darko Pajović, Srđan Perić, Azra Jasavić i Goran Tuponja (jedan) (00-72/15-46/4)

 3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu

  koje su podnijeli poslanici:

  - Džavid Šabović (amandman broj 2) (33/15-5/29)
  - Dritan Abazović (jedan) (33/15-5/32)
  - Azra Jasavić (jedan) (33/15-5/41)
  - Rifat Rastoder i Džavid Šabović (jedan) (33/15-5/45)

 4. Razmatranje amandmana (91) na Predlog zakona o energetici

  koje su podniijeli poslanici:

  - Dritan Abazovć (15) (15-1/15-1/6)
  - Neven Gošović i Velizar Kaluđerović (24) (15-1/15-1/9)
  - Zoran Jelić, Marta Šćepanović i Veljko Zarubica (dva) (15-1/15-1/11)
  - Džavid Šabović i Draginja Vuksanović (jedan)(15-1/15-1/13)
  - Aleksandar Damjanović (pet) (15-1/15-1/18)
  - Srđan Perić (dva) (15-1/15-1/19)
  - Srđan Milić i Snežana Jonica (10) (15-1/15-1/20)
  - Goran Danilović (30) (15-1/15-1/21)
  - Saša Pešić, Rešid Adrović i Marta Šćepanović (dva) (15-1/15-1/22)

Dokumenta: