Nazad

131. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 22.02.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje amandmana (25) na Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koje su podnijeli poslanici:

  - Mladen Bojanić i Dritan Abazović (jedan) (33/15-6/2 )
  - Zoran Jelić i Marta Šćepanović (jedan) (33/15-6/3)
  - Damir Šehović (jedan) (33/15-6/5)
  - Zoran Jelić i Marta Šćepanović (jedan) (33/15-6/8)
  - Goran Tuponja (jedan) (33/15-6/10)
  - Andrija Popović (jedan) (33/15-6/12)
  - Andrija Popović (jedan) (33/15-6/16)
  - Azra Jasavić i Goran Tuponja (jedan) (33/15-6/17)
  - Filip Vuković (jedan) (33/15-6/19)
  - Mladen Bojanić i Dritan Abazović (dva ) (33/15-6/20)
  - Dritan Abazović (jedan) (33/15-6/21)
  - Filip Vuković i Maida Bešlić (jedan) (33/15-6/24)
  - Luiđ Ljubo Škrelja i Marta Sćepanović (jedan) (33/15-6/25)
  - Džavid Šabović, Rifat Rastoder,
  Izet Bralić i Draginja Vuksanović (tri) (33/15-6/27)
  - Azra Jasavić (tri) (33/15-6/28)
  - Azra Jasavić i Goran Tuponja ( četiri ) (33/15-6/29)
  - Marta Šćepanović i Rešid Adrović (jedan) (33/15-6/30)  - usvajanje zapisnika sa 129.sjednice -

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 24.02.2016.
Broj akta: 33/15-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Amandmane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na predlog zakona o zaradama u javnom sektoru

Datum: 24.02.2016.
Broj akta: 33/15-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 22.02.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik