Nazad

149. śednica Zakonodavnog odbora, 24.02.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Amandmani (23) na Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru:

  - 1 amandman koji je podnio poslanik dr Damir Šehović;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Filip Vuković;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Filip Vuković i Maida Bešlić;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik mr Dritan Abazović;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Rešid Adrović i Marta Šćepanović;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Ljubo Škrelja i Marta Šćepanović;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Goran Tuponja;
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Azra Jasavić;
  - 3 amandmana koje su podnijeli poslanici: Džavid Šabović, Rifat Rastoder, Izet Bralić i Draginja Vuksanović;
  - 3 amandmana koje su podnijeli poslanici: Mladen Bojanić i mr Dritan Abazović;
  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanici Azra Jasavić i Goran Tuponja.

 2. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Šefkija Murić i Veljko Zarubica.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Datum: 24.02.2016.
Broj akta: 24-3/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 24.02.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Amandmani Zakonodavnog odbora na Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 23.02.2016.
Broj akta: 33/15-6/
Vrsta dokumenta: Amandman