Nazad

150. śednica Zakonodavnog odbora, 29.02.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana – WISE;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eksplozivnim ostacima rata uz Konvenciju o zabrani ili ograničavanju upotrebe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala;
  5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
  6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o radu;
  7. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu;
  8. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata;
  9. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o radu

Datum: 03.03.2016.
Broj akta: 19-1/16-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

Datum: 03.03.2016.
Broj akta: 19-1/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada

Datum: 03.03.2016.
Broj akta: 19-4/16-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu

Datum: 03.03.2016.
Broj akta: 19-1/16-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 29.02.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata

Datum: 03.03.2015.
Broj akta: 19-3/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj