Nazad

151. śednica Zakonodavnog odbora, 07.03.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan;
  2. Predlog zakona o inovativnoj djelatnosti,
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu;
  4. Predlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika;
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna;
  7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama;
  8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan

Datum: 14.03.2016.
Broj akta: 30-1/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o inovativnoj djelatnosti

Datum: 14.03.2016.
Broj akta: 25/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa

Datum: 14.03.2016.
Broj akta: 15-2/15-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu

Datum: 14.03.2016.
Broj akta: 24-2/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postanskim uslugama

Datum: 14.03.2016.
Broj akta: 03-3/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 07.03.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru KEBS-a

Datum: 14.02.2016.
Broj akta: 24-9/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj