Nazad

71. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 10.03.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eksplozivnim ostacima rata uz Konvenciju o zabrani ili ograničavanju upotrebe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana – WISE;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru KEBS-a.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 10.03.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik