Nazad

69. (tematska) śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, 08.04.2016.

Mjesto: Kotor

Dnevni red:

  1. Obilazak i upoznavanje sa dinamikom radova na rekonstrukciji zatvorenog bazena „Nikša Bućin“;
  2. Obilazak Fakulteta za pomorstvo i upoznavanje sa naučno-istraživačkom djelatnošću, kao i doprinosom podsticanju inovativne djelatnosti ove organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore;
  3. Obilazak Instituta za biologiju mora i upoznavanje sa naučno-istraživačkom djelatnošću, kao i doprinosom podsticanju inovativne djelatnosti ove organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 08.04.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik