Nazad

155. śednica Zakonodavnog odbora, 11.04.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije;
  2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu;
  3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu;
  4. Predlog zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini;
  5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine;
  6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti;
  7. Izvještaj o radu Odbora za 2015. godinu;
  8. Plan rada Odbora za 2016. godinu.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu

Datum: 21.04.2016.
Broj akta: 27-1/16-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Datum: 21.04.2016.
Broj akta: 27-1/16-4
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o radu Zakonodavnog odbora za 2015. godinu

Datum: 11.04.2016.
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Plan rada Zakonodavnog odbora za 2016. godinu

Datum: 11.04.2016.
Vrsta dokumenta: Plan

Zapisnik sa śednice

Datum: 11.04.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik