Nazad

121. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 12.04.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
  3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 18.04.2016.
Broj akta: 09-2/16-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 12.04.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik