Nazad

44. śednica Odbora za antikorupciju, 22.06.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje sadržaja i dalje dinamike rada Odbora za antikorupciju do kraja 25.saziva Skupštine Crne Gore, a na osnovu Plana rada Odbora za 2016.godinu i u skladu sa nadležnostima odbora koje su sadržane u posebnim zakonima.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 22.07.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik