Nazad

149. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 24.06.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Praćenje primjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure (EUR);
 2. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu;
 3. Inicijativa za kontrolno saslušanje generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Predraga Stamatovića,povodom negativnog mišljenja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti Državne revizorske institucije Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014. godinu, koju je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;
 4. Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, koje su podnijeli poslanici:

  - Marta Šćepanović i Filip Vuković (dva) (03-3/15-1/6)
  - Aleksandar Damjanović i Danko Šarančić (jedan) (03-3/15-1/8)

 5. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koje su podnijeli poslanici:

  - Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Zoran Jelić (dva) (16-03/16-1/7)

 6. Razmatranje amandmana (devet) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje su podnijeli poslanici:

  - Veljko Zarubica, Zoran Jelić i Marta Šćepanović (dva) (16-02/16-1/4)
  - Predlog amandmana Odbora (sedam)

 7. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji su podnijeli poslanici:

  - Zoran Jelić, Filip Vuković i Marta Šćepanović (jedan) (09-2/16-1/4)

 8. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koje su podnijeli poslanici:

  - Marta Šćepanovič i Zoran Jelić (jedan) (09-3/15-1/4)

 9. Razmatranje amandmana (sedam) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, koje su podniijeli poslanici:

  - Marta Šćepanović, Azra Jasavić i Filip Vuković (dva) (16-05/16-1/6)
  - Srđan Milić (pet) (16-05/16-1/5)

 10. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa, koji su podnijeli poslanici:

  - Maida Bešlić i Filip Vuković (jedan) (15-2/15-1/4

 11. Razmatranje amandmana (32) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju, koje su podnijeli poslanici:

  - Velizar Kaluđerović, Neven Gošović,
  Mladen Bojanić i Dritan Abazović (tri) (09-2/15-9/4)
  - Izet Bralić (dva) (09-2/15-9/5)
  - Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić,
  Danijela Marković, Danko Šarančić i Jelisava Kalezić (26) (09-2/15-9/6)
  - Neven Gošović, Mladen Bojanić, Dritan Abazović (jedan) (09-2/15-9/7)

 12. Predlog amandmana Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i
 13. Razmatranje amandmana (jedan) na Predlog zaključaka (pet) Odbora za ekonomiju, finanisje i budžet povodom održanog kontrolnog saslušanja ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića i v.d. sekretara Sekretarijata za razvojne projekte, Biserke Dragićević, kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti u vezi sa validnošću izdate garancije, shodno Aneksu ugovora, za završetak radova na hotelu „As“ u Perazića Dolu, koje su podnijeli poslanici: Zoran Jelić i Marta Šćepanović (00-63-7/16-27/3);
 14. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 30.07.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Datum: 30.06.2016.
Broj akta: 09-2/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj O razmatranu amandmana (32) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Datum: 30.06.2016.
Broj akta: Izvještaj O razmatranu amandmana (32) na Pre
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu

Datum: 28.06.2016.
Broj akta: 00-72/16-23/
Vrsta dokumenta: Izvještaj