Nazad

164. śednica Zakonodavnog odbora, 27.06.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Amandmani (32) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i to:

  - 26 amandmana koje su podnijeli poslanici/ce: Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić, Danijela Marković, Danko Šarančić i Jelisava Kalezić;
  - 3 amandmana koje su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović;
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Izet Bralić;
  - amandman koji su podnijeli poslanici: Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović.

 2. Amandmani (7) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i to:

  - 5 amandmana koje je podnio poslanik Srđan Milić;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanice/k:Marta Šćepanović, Azra Jasavić i Filip Vuković.

 3. Amandmani (6) na Predlog zakona o inovativnoj djelatnosti, koji su podnijeli poslanica/k Jelisava Kalezić i Aleksandar Damjanović.
 4. Amandmani (5) na Predlog zakona o sudskim vještacima, koji su podnijeli poslanici: Almer Kalač, Rešad Sijarić i Suljo Mustafić.
 5. Amandmani (3) na Predlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i to:

  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici: Almer Kalač, Rešad Sijarić i Suljo Mustafić;
  - amandman koji je podnio poslanik Miloš Konatar.

 6. Amandmani (2) na Predlog zakona o tumačima, koje je podnio poslanik Andrija Popović.
 7. Amandmani (2) na Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, koji su podnijeli poslanik/ca dr Halil Duković i Marta Šćepanović.
 8. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji su podnijeli poslanik/ca Zoran Jelić i Marta Šćepanović.
 9. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, koji su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović i Danko Šarančić.
 10. Amandman na Predlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa, koji su podnijeli poslanica/k Maida Bešlić i Filip Vuković.
 11. Amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio poslanik Srđan Milić.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (32) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Datum: 11.07.2016.
Broj akta: 09-2/15-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (5) na Predlog zakona o sudskim vještacima

Datum: 27.06.2016.
Broj akta: 23-1/15-18/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 01.01.2011.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik