Nazad

66. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 27.06.2016.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Razmatranje Amandmana (2) na Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, koje su podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović;
 2. Izjašnjavanje o:

  (1) Izvještaju (sa Predlogom zaključka) o razmatranju Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu;
  (2) Izvještaju (sa Predlogom zaključka) o razmatranju Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu;
  (3) Izvještaju o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2015. godini sa Izvještajem Odbora (sa Predlogom zaključka);
  (4) Informaciji o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji “Zakon, politika, društvo i diskriminacija”, održanoj 19. i 20. aprila 2016. godine u Podgorici, u organizaciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, OEBS-a i Savjeta Evrope.

 3. Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa advokatom specijalizovanim za prava osoba sa invaliditetom Džonom L.Vodačem, održanog 18. maja 2016. godine u Podgorici;
 4. Tekuća pitanja.

  .  Usvajanje:
  - Zapisnika sa 64. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 25. maja 2016. godine i
  - Zapisnika sa 65. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 2. juna 2016. godine

Dokumenta: