Nazad

67. śednica Administrativnog odbora, 30.06.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, broj 01-54-1352-1/16 od 14. marta 2016. godine, radi davanja saglasnosti;
  2. Utvrđivanje Predloga kandidata za dva člana Komisije za rangiranje kandidata za predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku;
  3. Predlog odluke o isplati razlike u zaradi koju bi poslanik ostvario da poslaničku funkciju obavlja profesionalno, broj 00-63-14/16-123/3 od 4. maja 2016. godine, koji je dostavio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore;
  4. Predlog odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe;
  5. Tekuća pitanja.

Dokumenta: