Nazad

128. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 12.07.2016.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usaglašavanje Predloga zakona o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, Predloga zakona o izmjenama Zakona o radu, Predloga zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada, Predloga zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata i Predloga zakona o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu sa Zakonom o izmjeni Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br.40/16).

Dokumenta: