Nazad

12. śednica Anketnog odbor za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, 20.07.2016.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. śednice
  2. Utvrđivanje Predloga izvještaja Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju

Dokumenta:

Izvještaj sa 12. śednice Anketnog odbra

Datum: 20.07.2016.
Broj akta: 00-63-17/16-8
Vrsta dokumenta: Izvještaj