Nazad

62. śednica odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 25.07.2016.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani na Predlog zakona o životnoj sredini (šest), koje su podnijeli poslanici dr Filip Vuković i Maida Bešlić
  2. Amandmani na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata, koje je podnio poslanik Almer Kalač (tri)
  3. Amandmani na Predlog zakona o legalizaciji neformalih objekata, koje je podnio poslanik Emilo Labudović (dva).
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 25.07.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata

Datum: 25.07.2016.
Broj akta: 27-1/12-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o životnoj sredini

Datum: 25.07.2016.
Broj akta: 27-1/15-/
Vrsta dokumenta: Izvještaj