Nazad

155. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 29.07.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje amandmana (16) na Predlog zakona o računovodstvu koje su podnijeli poslanici:

  - Ljerka Dragičević (jedan) (06-2/16-1/2)
  - Zoran Miljanić (jedan) (06-2/16-1/7)
  - Rešad Sijarić (jedan) (06-2/16-1/9)
  - Aleksandar Damjanović (pet) (06-2/16-1/10)
  - Draginja Vuksanović (osam) (06-2/16-1/11)

 2. Razmatranje amandmana (10) na Predlog zakona o reviziji koje su podnijeli poslanici:

  - Aleksandar Damjanović (pet) (06-2/16-1/5)
  - Draginja Vuksanović (pet) (06-2/16-1/6)

 3. Izvještaj o korišćenju Finansijskih sredstava Skupštine i Službe Skupštine za period 1. januar – 30. jun 2016. godine, sa Izvještajem o sprovedenim javnim nabavkama;
 4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (osam) na Predlog zakona o računovodstvu

Datum: 29.07.2016.
Broj akta: 06-2/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (pet) na Predlog zakona o reviziji

Datum: 29.07.2016.
Broj akta: 06-2/16-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 29.07.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik