Nazad

170. śednica Zakonodavnog odbora, 29.07.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Amandmani (6) na Predlog zakona o komunalnim djelatnostima, koje su podnijeli poslanici: Maida Bešlić i dr Filip Vuković
 2. Amandmani (16) na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata, i to:

  - 9 amandmana koje su podnijeli poslanici: Goran Tuponja i Zorica Martinović;
  - 3 amandmana koje je podnio aposlanik Almer Kalač;
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Emilo Labudović; i
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Branko Čavor i Slobodan Krušo Radović

 3. Amandmani (12) na Predlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, i to:

  - 10 amandmana koje su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Šefkija Murić, Branko Čavor i Slobodan Krušo Radović; i
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici: mr Aleksandar Damjanović i mr Danko Šarančić

 4. Amandman na Predlog zakona o upravnom sporu, koji su podnijeli poslanici: mr Dritan Abazović i Neven Gošović.
 5. Amandmani (8) na Predlog zakona o računovodstvu i to:

  - 5 amandmana koje je podnio poslanik mr Aleksandar Damjanović;
  - 1 amandman koji je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Rešad Sijarić; i
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Zoran Miljanić.

 6. Amandmani (5) na Predlog zakona o reviziji, koje je podnio poslanik mr Aleksandar Damjanović.
 7. Amandmani (9) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u CHF, koje je podnio poslanik Nebojša Medojević
 8. Amandmani (6) na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu, koje je podnijela poslanica Snežana Jonica
 9. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, koje su podnijeli poslanici: Snežana Jonica, Dritan Abazović i Zoran Miljanić.
 10. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, koje su podnijeli poslanici: Neven Gošović i Dritan Abazović.
 11. Amandmani (17) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, koje su podnijeli poslanici: mr Dritan Abazović i Zoran Miljanić.
 12. Amandmani (8) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim radio – difuznim servisima Crne Gore, koje su podnijeli poslanici: mr Dritan Abazović i Zoran Miljanić.
 13. Amandmani (5) na Predlog zakona o dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, i to:

  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, Dritan Abazović i Zoran Miljanić; i
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Marta Šćepanović i Milorad Vuletić.

 14. Amandman na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, koji je podnio poslanik Emilo Labudović.
 15. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji su podnijeli poslanici: Marta Šćepanović i Veljko Zarubica.
 16. Amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o radu, koji su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović i Dritan Abazović.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (6) na Predlog zakona o komunalnim djelatnostima

Datum: 29.07.2017.
Broj akta: 27-3/11-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 29.07.2016.
Broj akta: :

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata

Datum: 29.07.2016.
Broj akta: 27- 1/12- 2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja

Datum: 29.07.2016.
Broj akta: 27- 4/11- 2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (8) na Predlog zakona o računovodstvu

Datum: 29.07.2016.
Broj akta: 06-2/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru

Datum: 29.07.2016.
Broj akta: 01-1/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj