Nazad

Sedma śednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, 18.10.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Kontrola postupka privatizacije „Gornji Ibar“ AD Rožaje i ŠP AD „Rožaje“
  2. Usvajanje zaključaka u vezi kontrole postupka privatizacije HTP,,Vektra Boka“ AD Herceg Novi
  3. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa sedme śednice

Datum: 18.10.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik