Nazad

158. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 05.09.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Nacrt budžeta Državne revizorske institucije za 2017. godinu;
  2. Zahtjev za saglasnost za izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu i
  3. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR,

    koje su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Rešid Adrović, Maida Bešlić, Veljko Zarubica i Radovan Obradović

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 05.09.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik