Prva sjednica Zakonodavnog odbora, 20.12.2016.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu;
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani;
 5. Predlog zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama;
 6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazumu između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) i država nečlanica Evropske unije u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (ECURIE);
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprječavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici) broj 152.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 20.12.2017.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 27-3/16-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 23-3/16-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Datum: 21.12.2016.
Broj akta: 23-1/16-10
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima

Datum: 21.12.2016.
Broj akta: 23-1/16-11/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani

Datum: 20.12.2016.
Broj akta: 31-6/16-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj