Prva sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 22.12.2016.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu;
 2. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu;
 3. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu sa Izvještajem o radu Agencije za 2015. godinu;
 4. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2015. godinu;
 5. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu;
 6. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala za 2015. godinu sa Finansijskim izvještajem Komisije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Komisije za hartije od vrijednosti za 2015. godinu;
 7. Predlog finansijskog plana sa planom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2017. godinu;
 8. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2015. godinu;
 9. Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2017. godinu;
 10. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu;
 11. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske medije za 2017. godinu;
 12. Godišnji izvještaj o realizaciji nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jul 2015. – jun 2016. godine;
 13. Izvješaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2015. godinu;
 14. Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2015. godini i
 15. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2015. godinu.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Cori u 2015. godini

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-30/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Godišnjeg izvještaja o radu Fonda za zaštitu depozita za 2015. godinu

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-29/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2015. godinu

Datum: 23.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-28/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu

Datum: 23.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-37/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Predlog finansijskog plana sa planom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2017. godinu

Datum: 23.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-41/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2015. godinu

Datum: 23.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-31/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2017. godinu

Datum: 23.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-38/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu

Datum: 23.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-39/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske medije za 2017. godinu

Datum: 23.12.2016.
Broj akta: 00-72/16-36/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik