Peta sjednica Zakonodavnog odbora, 28.12.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
 2. Amandmani (2) na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2017. godinu i to:

  - 1 amandman koji su podnijeli poslanica/k: Marta Šćepanović i dr Predrag Sekulić; i
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;

 3. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje je podnio poslanik dr Halil Duković;
 4. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje su podnijeli poslanik/ca: dr Halil Duković i Marta Šćepanović;
 5. Amandmani (4) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i to:

  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović; i
  - 1 amandman koji su podnijele poslanice: Marta Šćepanović i Maja Bakrač;

 6. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, koji su podnijeli poslanik/ca: dr Predrag Sekulić i Marta Šćepanović.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: 33/16-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: 28-2/16-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: 33/16-8/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik