Četvrta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 28.12.2016.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, koji su podnijeli poslanici:

    - Predrag Sekulić i Marta Šćepanović (jedan) (10-1/16-2/4);

  2. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2017. godinu, koje su podnijeli poslanici:

    - Marta Šćepanović i Predrag Sekulić (jedan) (33/16-7/9)
    - Andrija Popović (jedan) (33/16-7/13); i

  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu.

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: 33/16-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Amandman

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: 33/16-7/
Vrsta dokumenta: Amandman

Zapisnik

Datum: 28.12.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik