Peta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 18.01.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Nacrt programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2017-2019. godina;
  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa pete sjednice

Datum: 18.01.2017.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik