Nazad

Treća śednica Odbora za antikorupciju, 25.02.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Osnivačkog sporazuma Međunarodne akademije za borbu protiv korupcije
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Češke o saradnji  u oblasti borbe protiv kriminala

Dokumenta: