Šesta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 09.02.2017.

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima;
  2. Pokretanje postupka za imenovanje dva člana Savjeta agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima

Datum: 14.02.2017.
Broj akta: 23-1/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 09.02.2017.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik