Deveta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 06.03.2017.

Mjesto: Zgrada Skupštine Prijestonice Cetinje

Dnevni red:

  1. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa 1 akcionarskog ugovora između države Crne Gore i A2A S.P.A. sa Predlogom aneksa 1 ugovora akcionara;
  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta: