Osma sjednica Zakonodavnog odbora, 21.03.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Dokumenta: