Jedanaesta sjednica Zakonodavnog odbora, 03.04.2017.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu;
  2. Predlog zakona o zdravstvenoj inspekciji;
  3. Predlog zakona o nedozvoljenom oglašavanju;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama;
  5. Predlog zakona o izmjeni Zakona o sredstvima za ishranu bilja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

Datum: 20.04.2017.
Broj akta: 10-2/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Datum: 10.04.2017.
Broj akta: 23-3/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o sredstvima za ishranu bilja

Datum: 05.04.2017.
Broj akta: 12-3/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik Jedanaeste sjednice Zakonodavnog odbora

Datum: 03.04.2017.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik