Nazad

Osma śednica Odbora za antikorupciju, 11.11.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa šeste i sedme śednice
  2. Izbor zamjenika predśednika Odbora
  3. Donošenje odluka o realizaciji Plana Odbora za 2013. godinu:

    a) zakazivanje konsultativnog saslušanja na zajedničkoj śednici sa Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu, povodom inicijative MANS-a, a koje se tiče obezbjeđivanja nezavisnosti Vijeća i područnih organa za prekršaje kroz promjenu zakonskog okvira u dijelu koji se tiče imenovanja i razrješenja sudija za prekršaje; b) predstavka Udruženja kompozitora Crne Gore; c) ostala pitanja iz Plana Odbora

  4. Donošenje odluke povodom inicijative Mansa 00-63-13/13-28 od 24.oktobra 2013. godine
  5. Razno

Dokumenta:

Zapisnik sa osme śednice

Datum: 11.11.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik