Nazad

Sedma sjednica Odbora za evropske integracije, 01.06.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava za period januar – jun 2016. godine;
  2. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava s operativnim dokumentom za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika za period jul – decembar 2016. godine;
  3. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost za period januar – jun 2016. godine;
  4. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost za period jul - decembar 2016. godine;
  5. Razno.

    - Zapisnik sa 5.sjednice
    - Zapisnik sa 6.sjednice

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 01.06.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik