Nazad

Dvadeseta sjednica Zakonodavnog odbora, 01.06.2017.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopuni Zakona o administrativnim taksama;
  2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o upravnom postupku;
  3. Amandmani (8) na Predlog zakona o nacionalnom brendu, koje je podnio poslanik Nikola Rakočević;
  4. Amandman na Predlog zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, koji su podnijele poslanice Jovanka Laličić i Marta Šćepanović.

Dokumenta: