Nazad

22. sjednica Zakonodavnog odbora, 28.06.2017.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2017. godinu;
  2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama; i
  6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o upravnom sporu

Datum: 28.06.2017.
Broj akta: 23-1/17-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 28.06.2017.
Broj akta: 26-1/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Datum: 28.06.2017.
Broj akta: 23-3/17-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Datum: 28.06.2017.
Broj akta: 33/17-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Datum: 28.06.2017.
Broj akta: 05/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 28.06.2017.
Broj akta: 33/17-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji

Datum: 28.06.2017.
Broj akta: 16-5/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj