Nazad

Jedanaesta śednica Odbora za antikorupciju, 27.12.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Konsultativno saslušanje ministra finansija, direktora Poreske uprave, direktora Uprave za nekretnine i predśednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama povodom uklanjanja matičnih brojeva sa internet stranice Centralnog registra privrednih subjekata i Uprave za nekretnine

Dokumenta: