23. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 26.07.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Zahtjev za saglasnost za izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu;
  2. Utvrđivanje Predloga odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije i
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (osam) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Datum: 26.07.2017.
Broj akta: 16-3/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije

Datum: 26.07.2017.
Broj akta: 00-63-7/17-48/
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Amandman Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 26.07.2017.
Broj akta: 15-1/17-1/
Vrsta dokumenta: Amandman

Amandman Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 26.07.2017.
Broj akta: 16-3/17-3/
Vrsta dokumenta: Amandman

Zapisnik sa sjednice

Datum: 26.07.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik