33. sjednica Zakonodavnog odbora, 10.10.2017.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka;
  2. Predlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju;
  3. Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti potrošača;
  4. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore;
  6. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti;
  7. Predlog zakona o izmjenama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom; i
  8. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Datum: 16.10.2017.
Broj akta: 14-1/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti potrošača

Datum: 12.10.2017.
Broj akta: 28-1/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016.godinu

Datum: 12.10.2017.
Broj akta: 33/17-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore

Datum: 12.10.2017.
Broj akta: 17-2/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 10.10.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik