29. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 13.11.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine i
  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu

Datum: 13.11.2017.
Broj akta: 33/17-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 13.11.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik