37. sjednica Zakonodavnog odbora, 20.11.2017.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 4 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Dodatnog protokola 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini;
  2. Predlog zakona o Privrednoj komori Crne Gore, koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Filip Vuković, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić i Nikola Rakočević; i
  3. Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu.

Dokumenta: