30. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budzet, 28.11.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog finansijskog plana sa planom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2018. godinu;
  2. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;
  3. Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu;
  4. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu;
  5. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu;
  6. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske medije za 2018. godinu;
  7. Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2016. godini sa Izvještajem o radu Komisije za 2016. godinu i
  8. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Finansijskog plana sa Planom rada KHOV za 2018. godinu

Datum: 07.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-42/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Finansijskog plana sa Planom rada ANO za 2018. godinu

Datum: 07.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-43/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Finansijskog plana sa Planom rada RAE za 2018. godinu

Datum: 07.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-41/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Finansijskog plana sa Planom rada CALIMS za 2018. godinu

Datum: 07.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-45/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Finansijskog plana sa Planom rada EKIP za 2018. godinu

Datum: 07.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-38/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Finansijskog plana sa Planom rada AEM za 2018. godinu

Datum: 07.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-40/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2016. godini

Datum: 07.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-40/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 28.11.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik